Nyhedsbrev

(Funktion under udvikling)

Følg os på Facebook:

Kriminalpræventive indsatser

MÅLET FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS ER, AT

  • reducere kriminaliteten blandt de 10-17 årige
  • skabe kontakt til uroskabende unge, gennemføre relationsarbejde  og bygge bro til vejledningstilbud

MÅLET SKAL NÅS VED

  • opsøgende børne- og ungearbejde
  • at skabe kontakt til børn og unge og støtte dem i at få en god hverdag med uddannelse og et aktivt fritidsliv