Projekt Tryghed og Trivsel er et
boligsocialt projekt, der handler om
at hjælpe beboere til at trives og
føle tryghed hvor de bor, igennem
bl.a. rådgivning og diverse
aktiviteter med og for beboerne.

Tryghed og Trivsel “bygger bro” mellem kommune, KAB og borgerne der bor i området.

Tryghed og Trivsel er der for alle
beboere der bor i:
Sct. Olaiparken, 
Klosterparken, Absalonparken, 
Rosenhaven, 
Munkesøparken og Cæcilieparken.


Klaus Munk
Jakobsen

Mit navn er Klaus Munk Jakobsen, er uddannet socialpædagog. Master i offentlig ledelse og har de seneste 30 år arbejdet inden for det socialpædagogiske, specialpædagogiske og som pædagogisk konsulent indenfor det kommunale område.

Mit kerneområdet i Tryghed og Trivsel, er først og fremmest som projektleder at være facilitator og koordinator for det boligsociale arbejde i et meget tæt samarbejde med boligorganisationen, Kalundborg kommune og endelig en lang række netværkspersoner vi samarbejder med.

Ved siden af lederrollen, er jeg ansvarlig for vores familiecafé, som tilrettelægges i moduler med forskellige temaer/faglige oplæg. Til disse Cafeaftener inviteres fagpersoner udefra, fortrinsvist fra Kalundborg kommune.

MarianneMarianne Ohrt
59-årige Marianne Ohrt har siden 1. januar arbejdet som
udsættelsesforbyggende koordinator/økonomisk rådgiver.

Marianne har efter studentereksamen læst økonomi på Handelshøjskolen i 1½ år. Marianne er uddannet landmand og har som led i uddannelsen
arbejdet i både Australien og Canada. Efter endt uddannelse er det blevet til 25 år som selvstændig erhvervsdrivende på et landbrug med flere
ansatte, hvor regnskabsføring har været en del af ansvarsområdet. I en moden alder valgte Marianne at tage læreruddannelsen og har undervist i folkeskolen i matematik, fysik og
samfundsfag, hvor specielt undervisning i privatøkonomi har haft stor prioritet. Marianne har været bestyrelsesmedlem eller frivillig i mange forskellige foreninger og er stadig kasserer
eller revisor flere steder. 

Mariannes primære ansvarsområde er økonomisk rådgivning til beboerne i området, hvor der især fokuseres på at forebygge udsættelse af boligen. Ud over økonomisk rådgivning er Marianne også en del af det boligsociale arbejde.

Betina Daugaard
Betina Daugaard arbejder hos Projekt Tryghed og Trivsel som boligsocial medarbejder, hvor fokus er på det sociale liv i boligafdelingerne.

Arbejdsopgaverne spænder meget vidt, men fokus er på beboere og lokal trivsel, hvor der bl.a. igangsættes aktiviteter for og med forskellige beboergrupper i de områder, som Projekt Tryghed og Trivsel dækker. Betina har den direkte kontakt med områdets beboere og forsøger at løse de opgaver, der er, i samarbejde med beboerne og vores samarbejdspartnere. Målet er at skabe bedre livsvilkår for beboerne.

Desuden er hun sammen med Marianne ansvarlig for den ugentlige mødregruppe for mødre i området. Vi mødes i Trivselshuset og der vil en gang om måneden være besøg af en gymnastik.

Betina tager sig også af kommunikationen ved at lave beboerbladet, der kommer ud til alle beboere hver måned, opdaterer projektets Facebook-side, hjemmeside m.v.

Betina er uddannet i boligselskab og har tidligere arbejdet hos Dansk Flygtningehjælp som boligmedarbejder i Kalundborg Kommune. I sin fritid er hun spejderleder hos De Grønne Pigespejdere og sidder i Folkeoplysningsudvalget.

 

Henrik Lykke

Hey !

Jeg hedder Henrik Lykke og mit fokus ligger i børn- og ungegruppen! Kontakt mig om du ønsker støtte og vejledning til lommepengejob (13-15 år), fritidsjob (15+), til ansøgninger + uddannelsesvejledning og lektiehjælp (1-6 klasse). Jeg kommer også gerne forbi hos jer privat om du/I har spørgsmål til vores tilbud, dit barns trivsel eller ønsker råd og vejledning – glæder mig til at høre fra jer .

Mette Lynge Nielsen

Mette Lynge Nielsen er Get2Sport medarbejder, hvilket vil sige, at hun samarbejder med lokale idrætsforeninger i Kalundborg ift. at flere børn og unge bliver glade for idræts- og foreningsliv. Det har blandet andet ført til samarbejde med basket klubben Kalundborg Saintz, fodboldklubben KGB, og Kalundborg Amatør Bokseklub.

I sommerhalvåret står Mette for leg og idræts ved “idrætscontaineren” på Klosterparkvej 135, hvor der kan lånes legetøj og andre rekvisitter.

er