Kriminalpræventive indsatser

Målet for den Kriminalpræventive indsats er, at

 

  • reducere kriminaliteten blandt de 10-17 årige
  • skabe kontakt til uroskabende unge, gennemføre relationsarbejde  og bygge bro til vejledningstilbud

 

Målet skal nås ved

  • opsøgende børne- og ungearbejde
  • at skabe kontakt til børn og unge og støtte dem i at få en god hverdag med uddannelse og et aktivt fritidsliv